Stimuleringsbijdrage Stichting Sportgala

Stichting Sportgala de Stellingwerven ondersteunt sporters en sportverenigingen

Sporten en bewegen is niet alleen gezond, maar brengt mensen ook dichter bij elkaar. Stichting Sportgala wil dit binnen de Stellingwerven graag stimuleren voor valide sporters, maar juist ook sporters met een beperking geven we graag een steuntje in de rug om dit te realiseren. Om sportverenigingen en individuele sporters in staat te stellen dichter bij de door hen beoogde doelen te komen, kunnen zij een aanvraag indienen voor een eenmalige stimuleringsbijdrage van max. €3000,00 per aanvraag.

Dus heeft u of heeft uw vereniging dringend behoefte aan financiële middelen om het door u beoogde sportieve doel te realiseren, stuur dan vandaag nog of uiterlijk 31 december 2015 uw gemotiveerde aanvraag in. Via onderstaande buttons kunt u zich direct aanmelden. U ontvangt vervolgens per e-mail een bevestiging zodra het formulier door ons is ontvangen.

In januari/februari 2016 worden alle ontvangen aanvragen die voldoen aan het gestelde in de actievoorwaarden beoordeeld door de commissie Sportsupport aan de hand van een aantal beoordelingscriteria. Denk daarbij bijv. aan het doel, het bereik, inzet van vrijwilligers, veilig sportklimaat, duurzaamheid, innovatie, eigen initiatief op gebied van geldinzameling en zelfwerkzaamheid.

Tijdens het tweejaarlijkse Sportgala dat ditmaal wordt georganiseerd op dinsdag 15 maart 2016 in het Victoriapark te Wolvega worden de toegekende bedragen bekend gemaakt.

Met sportieve groet,
Stichting Spotgala De Stellingwerven,

Commissie Sportsupport


Individuele sportervereniging

 

info@sportgaladestellingwerven.nl

Stichting Sportgala De Stellingwerven - KvK 01180361